ANASAYFA / Genel / ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANDI
ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANDI
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 24.08.2014 00:00

ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 25 bin üyemizin 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, başarılı bir şekilde sonuçlandırılarak imza altına alındı.

İşkolumuzda üyesi kalmamış olan T. Orman-İş Sendikası tarafından TİS yetkimize karşı açılan davalar yüzünden 13 ay gecikmeli olarak başlayan TİS müzakerelerimiz, 4 aylık bir süre içinde tamamlanarak, orman emekçilerinin beklentilerini büyük ölçüde karşılayan bir TİS imzalandı.

MÜZAKERE SÜRECİ

Öz Orman-İş, 4. Dönem TİS için 20 Aralık 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı. Bakanlık, bu başvuru üzerine 25 Ocak 2013 tarihinde Öz Orman-İş lehine yetki tespiti verdi. Ancak, işkolumuzda üyesi kalmamış olan T. Orman-İş, bu yetki aleyhine Ankara 2.İş ve 16. İş Mahkemelerinde dava açtı.

Açılan her iki dava 2. İş Mahkemesinde birleştirilerek, 8 Kasım 2013 tarihinde reddedildi ve mahkemenin gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilerek, 23 Aralık 2013 tarihinde kesinleşti. Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine, Öz Orman-İş 3 Ocak 2014 tarihinde yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yetki talep etti. Bakanlık, yetki belgesini 22 Ocak 2014 tarihinde verdi. Bunun üzerine Öz Orman-İş, Kamu İşveren Sendikası TÜHİS’e 7 Şubat 2014 tarihinde müzakere çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından, Öz Orman-İş ile TÜHİS 24 Şubat 2014 tarihinde ilk oturumu yaparak, TİS müzakere sürecini başlattı.

Malum sendikanın haksız yere açtığı dava yüzünden 13 ay gecikmeyle, 24 Şubat 2014 tarihinde başlayan 4. Dönem TİS müzakerelerimiz başarılı bir mutabakatla sonuçlanarak, 4. Dönem Toplu İş Sözleşmemiz Öz Orman-İş Genel Merkezinde imza altına alındı.

YENİ HAKLAR

Orman Emekçilerimiz, TÜHİS ile imzalanan ve 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2014 tarihlerini kapsayan 4. Dönem Toplu İş Sözleşmemizle, Kamu Çerçeve Protokolu zamlarına ilave olarak şu hakları elde etti:

1-         TEŞVİK PİRİMİ: TİS imza tarihinden ileriye doğru uygulanmak üzere, yıllık ücretli izine çıkan işçilerin teşvik primleri kesilmeyip, ödenmeye devam edecek. Mevsimlik/geçici işçiler aleyhine yapılan ayırımlar daha önceki TİS’lerde ortadan kaldırılmıştı. Bu TİS’te de mevsimlik/geçici işçilere ödenen kalifiye işçi pirimi kaldırılmış, vasıfsız olanların 5. Gruptan, vasıflı olanların ise kendi gruplarından teşvik primi almaları sağlanmıştır.

2-         SEYYAR GÖREV TAZMİNATI: Seyyargörev tazminatına hak kazanmada bölge hudutları yerine, bulundukları ilhudutları esas alınacak. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde ancak il hudutlarıdışındaki görevlendirmelerde, seyyar görev tazminatı yerine, harcırah ödemesiyapılacak.

 

3-         KIDEMTERFİİ: Kıdem terfisine hak kazanmada çalışılması gereken 170 gün hesabında, 20 güne kadar olan raporlu süreler de çalışılmış gibi sayılacak. Böylece, özellikle geçici işçilerin 170 günü tamamlamadaki rapor sıkıntıları aşılmış oldu.

4-         GİYİM YARDIMI: 6336 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hükümlerine göre, çalışma şartlarının zorunlu kıldığı koruyucu giyim eşyası dışında kalan meşin gocuk, ayakkabı, kışlık elbise, yazlık elbise, meşin ceket ile kravat, papyon malzemeleri için işverence 2013 yılında ödenen yıllık gider esas alınarak, daimi ve mevsimlik işçilere çalıştıkları süreyle orantılı olarak, 2014 yılı için 2 eşit taksitte nakdi ödeme yapılacak. TİS kapsamında daha önce ödenen giyim yardımı bu ödemenin dışındadır. 2014 yılı için ödeme yapılmış işyerlerinde, bu ödeme mahsup edilecektir.

5-         ÜCRETSİZ İZİN: İşçinin talebi halinde, daha önce en fazla 90 gün verilebilen ücretsiz mazeret izni, işvereninde uygun görmesiyle 180 güne kadar uzatılabilecek. (İşçinin, bildirim önellerini aşan tutukluluk halinde, iş akdinin feshinin önlenmesi hedeflenmiştir.)

6-         AV KORUMA: Günlük mesaiye tabi olmadan çalışan bekçilere ödenen yıpranma tazminatı, Av ve Yaban Hayatı Korumada çalışan işçilere de verilecek.

7-         AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMA PRİMİ: Atölyede çalışan marangozlar ile Maliye’ye karşı kefalet sorumluluğu bulunan işçiler de, (C) bendinde bulunan primden yararlanacak.

8-         YANGIN İŞÇİLERİNİN YEMEK PARASI: Yangın işçilerinin diğer işletmelerde harcırahlı olarak görevlendirildiği hallerde de, arazideki fiili konaklamaları sırasında günlük 3 öğün yemek verilmesindeki ihtilaf giderildi.

9-         BELEDİYELERDEN GELEN İŞÇİLERİN YEVMİYESİ: Kanunla başka kamu kurum ve kuruluşlarından devren gelen ve sendikamıza üye olan işçilerin yevmiyeleri, geldikleri kamu kurumundaki kıdemleri de esas alınarak, emsali işçinin yevmiyesinin altında kalması halinde, TİS imza tarihi itibarıyla, emsali işçinin ücret düzeyine yükseltilecektir.

10-       ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ YEVMİYE DÜZENLEMESİ: daha önce olduğu gibi TİS dışında, Bakanlık memurları esas alınarak, makam oluruyla yapılacaktır.

11-       EKSİK YEVMİYELERİN ÖDENMESİ: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ‘Geçici İşçilikte Geçen Sürenin Kıdem Terfiine Sayılmayan’ ama ‘eksik zamların verilmesi gerektiği’ yönündeki emsal içtihadı doğrultusunda, yevmiyeler düzeltilerek işverence uygulama yapılacaktır. (Geriye doğru zaman aşımı içerisindeki eksik ödemeleri de kendisine ödenecektir.) Bu haktan yararlanabilmek için, dava açmamış olmak veya açılmış davadan feragat etmek gerekmektedir. Bu uygulama, işçinin isteğine bağlı olarak yapılacak ve bu uygulamayı kabul etmeyen işçiler dava açabilecek veya açtığı davayı sürdürebilecek. Herhangi bir dönemde işe giren işçilerden, yevmiyeleri daha sonraki işe giriş ücretlerinin altında kalması nedeniyle, kendinden sonra girenlerden altta kalanların yevmiyeleri de düzeltilecek.

12-       KASKO: Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazözlerin 2015 yılı içerisinde kasko yapılması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü 2015 yılı bütçesine ödenek konulması için Maliye Bakanlığı’na teklifte bulunulması konusunda mutabakat sağlandı.

13-       SERVİS: İşyerinden araziye ya da evinden direk arazideki göreve gidiş-gelişlerde, belediye araçlarının bulunmadığı yerlerde işverence işe götürülüp getirilecektir.

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni