ANASAYFA / Genel / Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan: “Orman Muhafaza Memurları Etkin Görevlendirilmeli”
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan: “Orman Muhafaza Memurları Etkin Görevlendirilmeli”
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 04.12.2009 00:00

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan: “Orman Muhafaza Memurları Etkin Görevlendirilmeli”

Aslan: "Orman Muhafaza Memurlarının önemli görevi var. Ama bu memurların yarıya yakını üretim, depolama, ağaçlandırma ve diğer görevlerde çalıştırılıyor. Ayrıca Muhafaza Memurlarının dağılımında da bir dengesizlik yaşanıyor."

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Muhafaza Memurlarının, orman yangınlarını önlemede etkin ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Settar Aslan, Türkiye ormanlarının yüzde 60’ının yangına hassas kuşak üzerinde bulunduğunu ve çıkan yangınların, resmî verilere göre yüzde 91’inin insan kusurundan kaynaklandığını söyledi. Aslan, “Neredeyse tamamı insan kusuruna dayanan yangınları önlemek için, yine insana dönük tedbirler alınması kaçınılmaz. Tedbirlerin önemli bölümü yangınla mücadele personeli ile halkımızın ve özellikle de orman köylümüzün eğitimine dayanıyor. Uygun ağaçlandırma ve yasal yaptırımların etkinliği ile orman köylüsüyle işbirliği de önleyici tedbirlerin diğer ayağını oluşturuyor.” dedi.

Muhafaza Memurları Etkin Görevlendirilmeli

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, ülke genelindeki orman birimlerinde yaklaşık 6 bin Orman Muhafaza Memuru istihdam edildiğini, bunların aslî görevi ormanı korumak olmasına rağmen, yarıya yakınının ‘muhafaza dışı görevlerde’ çalıştırıldığını anlatarak, şunları söyledi:

“İnsanların dikkatsizliği, ihmali veya kastından kaynaklanan yangınları önlemede, Orman Muhafaza Memurlarının önemli görevi var. Ama bu memurların yarıya yakını üretim, depolama, ağaçlandırma ve diğer görevlerde çalıştırılıyor. Ayrıca Muhafaza Memurlarının dağılımında da bir dengesizlik yaşanıyor. Bu Muhafaza Memurları aslî işlerinde görevlendirilmeli ve yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde motorize Muhafaza Memurları devriye gezmelidir.

Öte yandan, Türkiye genelinde 1.000 kadar yangına ilk müdahale ekibi var. Bu ekiplerdeki işçiler, yangın çıkıncaya kadar başka işlerde çalıştırılıyor ve yangın başlayınca da yorgun olarak göreve gidiyor. Bu da doğal olarak yangına ilk müdahale performansını etkiliyor. O bakımdan acil müdahale işçileri, Haziran-Ekim döneminde başka işlerde çalıştırılmamalıdır.

Orman personeli yeni kadrolarla takviye edilmelidir. Yüzde 30’u ormanlık alan olan ülkemizde, zaten yetersiz olan orman personelinden tasarrufa gitmek yanlıştır. Halen 3.500 orman işçisi mevsimlik çalıştırılıyor. Bu işçilerin daimi kadroya alınması, yangınları önleme ve söndürmede büyük fayda sağlayacaktır.”

Settar Aslan, yangın önleme ve yangına acil müdahale yeteneğini artırmak için ayrıca personelin teknik donanım eksikliğinin giderilmesi, yangın riskini ve başlangıcını izleyen mobil denetim cihazlarının etkin şekilde devreye sokulması, orman köylülerinin ekonomik durumunun iyileştirilmesi, muhtarların ve köylülerin yangınla mücadeleye etkin katılımının özendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni