ANASAYFA / Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği


Öz Orman İş Sendikası Hukuk Müşavirliği

 

Öz Orman İş Sendikası Hukuk Müşavirliği olarak sendikamıza üye işçilerimizin iş ilişkisi kapsamında karşılaştığı hukuki ihtilafları çözüme kavuşturmak başta olmak üzere; hak kayıplarının önüne geçmek ve üye işçi menfaatlerini artırma gayretiyle çalışmaktayız. Üye işçilerimiz nezdinde iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesinin uygulanması bağlamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların dava öncesi çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz yazışmalar gerçekleştirmekteyiz.

            İş hukuku ve toplu iş hukuku konusunda yaşanan gelişmeler üyelerimize eğitim seminerleri yoluyla aktarılmaya çalışılmaktadır. Ancak çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip olduğu için sürekli güncel sorunlar oluşmakta ve birçok sorunun çözümü aciliyet gerektirmektedir. Özellikle Hukuk Müşavirliğimiz tarafından; yetki ihtilafı, işkolu tespit davaları, fazla mesai, kıdem tazminatı, disiplin cezası, yıllık izin ve benzeri konularda yaşanan ihtilafları gidermek amacıyla hukuki mütalaa verilerek bu konuda üye işçilerimiz arasında birlikteliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, telefonla veya yüz yüze görüşmelerle üyelerimizin sorunlarına çözüm aranmaktadır. 

Üyelerimiz adına açılan davalarda haklılığımız yargı organları tarafından lehimize verilen kararlarla tespit edilmektedir. Ayrıca ülke genelinde mahkemelerce müzekkere ile talep edilen hususlarda verilen cevaplar doğrultusunda yol gösterici bir rol üstlenilmektedir. 
Bu yazı 29.03.2023 eklendi ve 1.532 kez okundu.

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni