Anasayfa / ASLAN: “KAYITDIŞILIĞIN PANZEHİRİ SENDİKALAŞMADIR”

ASLAN: “KAYITDIŞILIĞIN PANZEHİRİ SENDİKALAŞMADIR”


Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, sosyal güvenlik sisteminin iyi bir noktaya geldiğini, ancak tüm sorunların çözülemediğini belirterek, sosyal güvenlik açıklarının en önemli sebebinin ‘kayıtdışılık’ olduğunu söyledi.
 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 4. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla yapılan genel kurula, işçi, işveren ve memur konfederasyonları ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

SGK Genel Kurulunda Hak-İş Konfederasyonu'nu temsilen konuşan Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, sistemin, toplumda yoksulluğu ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri önlemede ve toplumsal huzuru sağlamada çok önemli rol oynadığını söyledi. Türk sosyal güvenlik sisteminin her geçen gün daha iyi bir noktaya yükseldiğini, özellikle sağlık hizmetlerinde büyük iyileşme sağlandığını anlatan Aslan şöyle devam etti:

"Sağlık tesislerinde yaşanan uzun muayene kuyrukları, ilaç kuyrukları geçmişte kaldı. Uzun ve çileli emeklilik işlemleri, karmaşık bürokratik işlemler, hizmetlere erişim sorunları yok artık. Ancak bu gelişmeler, sorunların tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bütün gayretli çalışmalara rağmen, SGK'nın aktüeryal denge sorunu henüz çözülememiştir. Bu kadar gayretli çalışmaya rağmen Aktif/pasif oranı 1'e karşı 1,93'tür. 2015 yılı sonu tahminlerine göre  prim gelirleri 150 milyar 963 milyon lira, emekli aylıkları ödemeleri ise 152 milyar 047 milyon lira. Yani prim geliri ile emekli aylık ödemeleri neredeyse başa baş durumda. Elbette, başta sağlık harcamaları olmak üzere, başka gider kalemleri de var. Sistem gelir-gider bakımından sürekli açık vermektedir."

KAYITDIŞILIK DENGELERİ BOZUYOR

Sosyal güvenlik açıklarının en önemli sebebinin kayıtdışı istihdam olduğunu hatırlatan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, kayıtdışılığın ekonominin reel dengelerini bozarak haksız rekabete de yol açtığını anlatarak şunları söyledi:

"Kayıtdışılıkla mücadelede, denetim ve ceza yöntemlerinin güçlendirilmesi ve ağırlaştırılmasının yanı sıra ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarına ilişkin mücadele araçları birlikte kullanılmalı. Af ihtiyacını doğurmayacak, âdil bir vergi ve prim sistemi geliştirilmeli. İnsan onuruna yakışır istihdamı esas alan bir çalışma şekli ve ücret politikası öncelenmeli. Yapılan yeni düzenlemeler ve kolaylıklar kamuoyuna yeterince duyurulmalı. İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, kayıtdışı istihdamla mücadelede daha işlevsel hale getirilmelidir.

Bunun yanında kayıtdışılıkla mücadelede, çalışma hayatının örgütlü bir yapıya kavuşturulması en hayatî noktadır. Sendikalı çalışma ortamında, kayıtdışı istihdam yok denecek kadar azdır. Sendikalar, çalışma hayatının ve toplumsal hayatın sigortasıdır, kayıtdışılığın panzehiridir. İşverenlerimizde, sendikalara karşı varolan önyargılı tutumların değişmesi gerektiğine inanıyoruz.&rdquo

BEKLENTİLER

Sigortalılık ve prim ödeme süresini doldurarak yaş unsuruna takılan sigortalıların beklentilerinin karşılanması gerektiğini bildiren Aslan, sağlık kuruluşlarında aksayan randevu sisteminin düzeltilmesini, hastalardan alınan ilave katkı paylarına son verilmesini ve özel hastanelerin uyguladığı fahiş katkı payı uygulamalarından vazgeçilmesini istedi.

Settar Aslan, Hak-İş&rsquoin, yıllardır önerdiği 'Aile Yardımı Sigortası' ile Avrupa Sosyal Şartı'nın 30. maddesinde yer alan Bireysel Düzenli Asgari Gelir Desteği uygulamasına geçilmesinin, sosyal güvenlik sistemini daha iyi bir noktaya getireceğini sözlerine ekledi.
This content created at 21.03.2023 and visited 1,897 times.

Başkandan Diğer Mesajlar


 • İnsan, Orman ve Bilim Sempozyumu konuşması / 11 Ekim 2018 - Saraybosna
 • ASLAN: GEÇİCİ İŞ OLUR, AMA GEÇİCİ İŞÇİ OLMAZ
 • ASLAN: DOĞAYI SAHİPLENMEDE CİDDİ BİR BİLİNÇ OLUŞTU
 • TÜM ANNELERİMİZİN ‘ANNELER GÜNÜ’ KUTLU OLSUN
 • GÜZEL BİR GENEL KURUL YAPTIK
 • MİLLET EGEMENLİĞİNİN TEMELİ 23 NİSAN
 • BAYRAM ve GELECEK UMUDUMUZ
 • AĞIZ TADIYLA BAYRAM
 • Teşkilatımıza Teşekkürler
 • YENİ YIL MESAJI
 • NİCE BAYRAMLARA BARIŞ ve HUZURLA...
 • ASLAN: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, DEMOKRATİK HAKKIMIZDIR


 • ASSOCIATION INSTITUTIONS  Kişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni