ANASAYFA / Genel / TİS’İN GETİRİLERİ
TİS’İN GETİRİLERİ
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 08.09.2011 00:00

TİS’İN GETİRİLERİ

3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 25 bin dolayındaki orman emekçilerimizin ücret ve yan ödemelerine getirdiği artışların yanında, sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler sağlıyor.
08.09.2011 00:00

Öz Orman-İş ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜHİS arasında imzalanan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 25 bin dolayındaki orman emekçilerimizin ücret ve yan ödemelerine getirdiği artışların yanında, sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler sağlıyor.

1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesiyle öncelikle 1.000 TL’nin altındaki aylık ücretlere, 1.200 TL’yi geçmemek üzere 150 TL iyileştirme yapıldı. 1.001-1.200 TL arasındaki aylık ücretlere, 1.290 TL’yi geçmemek üzere 130 TL iyileştirme yapıldı. 1.201-1.425 TL arasındaki ücretlere ise, 1.425 TL’yi geçmemek üzere 100 TL iyileştirme yapıldı.

Bu taban iyileştirmelerinin ardından oluşan ücret rakamlarına sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4, üçüncü 6 ayı için yüzde 3 ve dördüncü 6 ayı için de yüzde 3 oranında zam uygulanacak. Ancak, sözleşmenin üçüncü 6 aylık diliminde enflasyon oranı yüzde 3’ü aşarsa, aşan kısım dördüncü 6 aylık dilimdeki ücretlere yansıtılacak.

Herhangi bir dönemde işe giren işçilerin ücretleri, ilgili dönemde ve pozisyonda belirlenen işe giriş ücretinin altında kalmayacak.

Yüksek Okul Mezunları, ‘Bakanlık Oluru’ ile düzeltilen ücretlerinin üzerine, toplu iş sözleşmesiyle getirilen zamları alacak.

Sosyal Yardım Ödemesi, sözleşmenin ilk yılı için brüt 145 TL oldu. Bu rakam, TİS’in ikinci yılında da 6 aylık dilimler içinde yüzde 3+3 şeklinde artırılacak.

Doğum Yardımı, 1. yıl ilk 6 ay 41.85 TL, ikinci 6 ay 43.52 TL olacak. 2. yıl için de yüzde 3+3 zam uygulanacak.

Evlenme Yardımı, 1. yıl ilk 6 ay 83.72 TL, ikinci 6 ay 87.07 TL olacak. 2. yıl için de yüzde 3+3 zam uygulanacak.

Maluliyet ve Ölüm Yardımı ölen işçi için ilk 6 ay 209.29 TL, ikinci 6 ay 217.66 TL, işçinin eş, çocuk ve ana babası için 125.60 TL ve 130.62 TL, iş kazasında ölüm halinde ise 334.86 ve 348.25 TL oldu.

Yemek Yardımı, ilk 6 ay günlük 4.16 TL,  ikinci 6 ay günlük 4.33 TL oldu. Üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de yüzde 3+3 zam uygulanacak. Bu arada,  üç öğün yemek parası alan işçilerin kapsamı, ‘Geçici Görev Yolluğu’ almayan ve 24 saatini ikametgâhı dışında geçiren tüm işçiler olarak genişletildi.

Giyim Yardımı, kadrolu İşçilere ilk 6 ay 83.72 TL ve ikinci 6 ay 87.07 TL mevsimlik işçilere ise 41.85 TL ve 43.52 TL olarak ödenecek. Sözleşmenin ikinci yılı için de yüzde 3+3 zam uygulanacak. Ayrıca, sözleşmeye ilave edilen Geçici 3. Madde ile Ek 5 cetvelde bulunan sosyal içerikli ‘Meşin gocuk, ayakkabı, kışlık elbise, yazlık elbise, meşin ceket ile papyon-kravat’ gibi giyim eşyalarının fiyatlarının tüm işçiler için 3 ay içinde belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kar Mücadele Zammı, ilk 6 ay 1.24 TL/gün ve ikinci 6 ay 1.29 TL/gün oldu. Sözleşmenin ikinci yılı için de yüzde 3+3 zam uygulanacak.

Yıpranma Tazminatı ve Yangınla Mücadele Primi, ilk 6 ay 24.98 TL/Ay, ikinci 6 ay 25.98 TL/Ay oldu. İkinci yıl zamları ise yüzde 3+3 olacak. Ayrıca, günlük mesaiye tabi olmadan çalışan tüm bekçilerin de bu tazminattan faydalanması imkânı getirildi.

Yangın Tazminatının kapsamı, anız veya ev yangınlarına müdahaleyi de kapsayacak şekilde genişletildi. Yangın Tazminatı, ilk 6 ay 4.17 TL/gün ve ikinci 6 ay 4.34 TL/Ay oldu. Bu rakamlar, ikinci yılda yüzde 3+3 zamlanacak.

Teşvik Primleri, ilk yılda yüzde 4+4 ve ikinci yılda yüzde 3+3 zamlandı.

Ağır İşlerde Çalışma Primi ilgili maddenin (a) fıkrası, ‘her türlü kepçe operatörlerini’ kapsayacak şekilde genişletildi ve ödenecek miktar ilk 6 ay 10.42 TL/gün ve ikinci 6 ay 10.84 TL/gün oldu. (b) fıkrası, arazözlerde çalışan 2. Şoförleri de kapsama aldı ve ödenecek miktar ilk 6 ay 7.30 TL/gün ve ikinci 6 ay 7.59 TL/gün oldu. Ayrıca kepçe operatörleri ve arazöz şoförleri dışında kalan araç şoförleri ile atölyelerde çalışan usta ve yardımcıları, laboratuarlarda çalışan işçiler, SGK ve Maliyeye karşı cezai sorumluluk taşıyan sosyal işler şefliklerinde çalışan işçiler de fiilen çalışan gün başına ilk 6 ay için 1,00 TL/gün ikinci 6 ay için 1.04 TL/gün prim alacak. Bu rakamlar, sözleşmenin ikinci yılında yüzde 3+3 zamlanacak.

3. Dönem TİS ile bazı idarî konularda da iyileştirmeler sağlandı. Buna göre

İşçi sayısının 50’nin üstünde olup olmamasına bakılmaksızın bütün İşletme Müdürlüklerinde Temsilcilik odası açılabilir hale getirildi.

Yangınla mücadele amacıyla ilk müdahale ekip binalarında 24 saat görevde kalan işçilerin 1,5 günlük hafta tatili sözleşme hükmü haline getirildi. Ayrıca görevde kaldıkları sürece ek görev verilerek çalıştırılmaları engellendi.

 

İş Sözleşmesi devam eden işçilerden yüksekokul kazananların, okula kayıt yaptırmak şartıyla, okulun bulunduğu bir işyerine nakledilebileceği hüküm altına alındı.

Refakat izni, ‘bakmakla yükümlü olunan anne ve baba’ için genişletildi. Ayrıca, üç gün olan bu izin süresi ‘üç iş günü’ olarak değiştirildi.

Ücretsiz Mazeret İzni süresi ise 60 günden 90 güne çıkarıldı.

Haberle İlgili Fotoğraflar


MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni