ANASAYFA / Genel / HİZMET AKDİ ASKIDA OLAN ÜYELERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI
HİZMET AKDİ ASKIDA OLAN ÜYELERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 01.12.2009 00:00

HİZMET AKDİ ASKIDA OLAN ÜYELERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI

01.12.2009 00:00

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 62. Maddesi, Kanun Gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetleri, sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler bakımından hak, Sosyal Güvenlik Kurumu bakımından hizmet olarak tanımlanmıştır.

Kanunun 60. Maddesi, bir hizmet akdi ile bir veya birkaç işveren yanında çalışanları, diğer sigorta kolları yanında Genel Sağlık Sigortası bakımından da sigortalı saymıştır. Bunun yanında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişileri de ayrıca bir tescil işlemine gerek kalmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamına almıştır.

Kanunun 67. Maddesi, sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmetine hak kazanabilmeleri için, sağlık hizmeti almak için başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde 30 gün Genel Sağlık Sigortası primi ödemiş olmasını şart koşmuştur.

Yine aynı maddeye göre zorunlu sigortalılığı sona erenler, zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süre ile Genel Sağlık Sigortasından yararlanacaklardır.Bu kapsamdaki sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün zorunlu sigortalılığı varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanırlar.

Yukarıda açıklanan Kanun Hükümlerinden anlaşılacağı üzere, 1 yıl içerisinde 90 gün ( 3 ay) Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenler, sigortalılık sürelerinin bitiminden sonra 90 gün daha sağlık hizmetinden faydalanacaktır.

Bu tarihten itibaren işçi herhangi bir işte çalışmadığından dolayı bir ücret de almadığından Genel Sağlık Sigortasından sağlık hizmetini alamayacaktır.Belirtilen bu durumu aşmak için 60/c maddesi uyarınca işlem yapılması ile sağlık hizmetinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. Burada 4 ayrı durum söz konusudur:

1. Sendika üyemizin harcamaları taşınır ve taşınmazları ile bundan doğan hakları da dikkate alınarak, aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin 1/3 ( 212,90 TL ) ünden az olması halinde bunların Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenecek ve bunların Genel Sağlık Sigortalılıkları Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.Bu kapsamdaki aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari üçte birinden az tüm aile bireylerinin primleri Devlet tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortalı sayılacaktır.

2. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin 1/3 ile, asgari ücret kadar olanları ( 212,90 – 638,70 ) 25,55 TL tutarında

3. Asgari ücretten, asgari ücretin 2 katına kadar (638,70 – 1277,40) 76,65 TL tutarında

4. Asgari ücretin 2 katından ( 1277,40 ) fazla olduğu tespit edilenler. 153,29 TL tutarındaGenel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetinden faydalanacaklardır.

Yukarıda belirtilen haklardan faydalanmak için Sendikalı üyelerimizin 90 günü takip eden bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak “Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi” vermeleri gerekmektedir. Bu konudaki Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliği ( 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ ) 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni