ANASAYFA / Genel / ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANDI
ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANDI
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 26.08.2015 00:00

ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizin 5. Dönem TİS’leri, 17 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla imzalandı. Sözleşmeyle, üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlandı.
26.08.2015 00:00

1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmemiz, sendikamız Öz Orman-İş ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve işveren sendikası TÜHİS arasında imzalandı. Zamlı ücretlerin ödenmesi Eylül 2015'te başlayacak. 1 Ocak 2015'ten bu yana olan farklar ise, kurum bütçe imkânlarına bağlı olarak, geciktirilmeden ödenecek.

Ücret zamları:

Sözleşmeyle, ücretlere taban iyileştirmesinin yanında, 6 aylık dönemler için yüzdeli artışlar öngörüldü. Buna göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

*        2.150 TL'nin altındaki ücretlere, 2.150 TL'yi aşmayacak şekilde 100 TL,

*        2.151-2.250 TL arasındaki ücretlere, 2.250 TL'yi geçmeyecek şekilde 75 TL,

*        2.251-2.350 TL arasındaki ücretlere, 2.350 TL'yi geçmeyecek şekilde 50 TL iyileştirme yapıldı.

İyileştirmeden sonraki 6'şar aylık dilimler halindeki ücret zamları şöyle:

*        İlk 6 aylık dilimde yüzde 6,

*        İkinci 6 aylık dilimde yüzde 5 (enflasyon yüzde 5'i aşarsa, fark ilave edilecek)

*        Üçüncü 6 aylık dilimde yüzde 3 (enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, fark ilave edilecek)

*        Dördüncü 6 aylık dilimde yüzde 3 (enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, fark ilave edilecek)

Bu genel zamlar, ücrete bağlı diğer ödemelere de aynı oranlarda yansıtılacak.

Kıdem Terfi Zammı:

5. Dönem Toplu İş Sözleşmemizde, geçmiş dönemlerdeki gibi, yine her yılbaşı için yevmiyelere 1 lira Kıdem Terfi Zammı elde ettik. Böylece, Kıdem Terfi Zammı uygulamasını getirdiğimiz İkinci Dönem Toplu İş Sözleşmemizin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2008'den bu yana, her yıl ilave edilen 1 TL'lik artışlara ilave olarak, yüzdeli ücret zamları ile enflasyon farklarının da eklenmesiyle, işçilerimizin yevmiyesine Kıdem Terfi Zammı ile gelen ilave artış miktarı Ocak 2015'te 10.79 TL'ye, Temmuz 2015'te 12 TL'ye ulaştı. Enflasyon oranı, sözleşme ile gelen zam oranlarını aşarsa, aşan kısım Kıdem Terfi Zammı ile gelen rakamı da yükseltecek.

Sosyal Yardımlar:

Sözleşmeyle, sosyal yardım ödemeleri 2015 için aylık 220 TL ve 2016 için aylık 235 TL olarak uygulanacak.

Denge Ödeneği:

Tüm işçilerimize yılda bir kez ve Eylül ayında, brüt 500 lira Denge Ödeneği verilecek.

Doğum Yardımı:

Doğum yardımları sözleşmenin birinci 6 ayında 58.30 TL, ikinci 6 ayında 61.22 TL olarak uygulanacak. Sözleşmenin ikinci yılındaki 6 aylık dilimlerde de, öngörülen ücret zamları oranında artış uygulanacak.

Evlenme Yardımı:

Evlenme yardımları sözleşmenin birinci 6 ayında 116.61 TL, ikinci 6 ayında 122.44 TL olarak uygulanacak. Sözleşmenin ikinci yılındaki 6 aylık dilimlerde de, öngörülen ücret zamları oranında artış uygulanacak.

Yemek Yardımı:

Yemek yardımları sözleşmenin birinci 6 ayında günlük 5.79 TL, ikinci 6 ayında günlük 6.08 TL olarak uygulanacak. Sözleşmenin ikinci yılındaki 6 aylık dilimlerde de, öngörülen ücret zamları oranında artış uygulanacak.

24 saatini ikametleri dışında (konaklayarak) geçiren üyelerimize, yemek yardımı günde 3 öğün şeklinde verilecek.

Giyim Yardımı:

Sözleşmenin ilk yılı için 150 lira, ikinci yılı içinse, ödendiği tarih itibarıyla sözleşmenin öngördüğü ücret zammı ilave edilerek ödenecek. Daha önce bu yardımdan yararlanamayan geçici işçilerimiz de bundan yararlanacak.

Koruyucu Giyim Eşyası ve Malzemesi:

Bir önceki sözleşme döneminde, yazlık ve kışlık olarak brüt 175 artı 175 TL şeklinde ödenen koruyucu giyim eşyası ve malzemesi bedelleri, 2015 ve 2016 yılları için, ödendiği dönemin sözleşme zam dilimleri de eklenmek suretiyle ödenecek. Geçici işçilerimiz de, çalıştıkları döneme denk gelen bu ödemeden yararlanacak.

Yıpranma Primi:

Yıpranma primleri (a) bendindekiler için ilk 6 ayda 34.78 TL/Ay, ikinci 6 ayda 36.52 TL/Ay (b) bendindekiler için ilk 6 ayda 5.81 TL/Gün ve ikinci 6 ayda 6.10 TL/Gün şeklinde uygulanacak. Sözleşmenin ikinci yılı için de ücret zamları uygulanacak.

Teşvik Primi:

Teşvik primleri, gruplara göre şöyle uygulanacak:

  1. Grup için ilk 6 ayda 10.90 TL/Gün, ikinci 6 ayda 11.45 TL/Gün
  2. Grup için ilk 6 ayda 10.63 TL/Gün, ikinci 6 ayda 11.16 TL/Gün
  3. Grup için ilk 6 ayda 10.42 TL/Gün, ikinci 6 ayda 10.94 TL/Gün
  4. Grup için ilk 6 ayda 10.21 TL/Gün, ikinci 6 ayda 10.72 TL/Gün
  5. Grup için ilk 6 ayda 10.00 TL/Gün, ikinci 6 ayda 10.50 TL/Gün

İkinci yılda ise, teşvik primleri sözleşme zamları oranında artırılacak.

Ağır İşlerde Çalışma Primi:

Ağır işlerde çalışma primleri, (a) bendindekiler için ilk 6 ayda 14.53 TL/gün, ikinci 6 ayda 15.26 TL/Gün, (b) bendindekiler için (kamyon şoförleri b bendine alındı) ilk 6 ayda 10.17 TL/gün, ikinci 6 ayda 10.68 TL/Gün şeklinde uygulanacak. Sözleşmenin ikinci yılı için de sözleşme zamları uygulanacak.

Sorumluluk Primi:

Sözleşmenin 49. Maddesi (Ağır İşlerde Çalışma Primi) dışında kalanlar için, ilk 6 ayda 1.39 TL/gün, ikinci 6 ayda 1.46 TL/gün şeklinde uygulanacak.

Servis Aracı:

Servis aracı olmayan işyerlerinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren, lojmanlarda oturan işçiler hariç, belediye rayiç bedelini geçmemek üzere, fiilen çalışılan günler için, günlük 3 TL yol yardımı yapılacak. (Fidanlık ve ağaçlandırmalar ile asıl işyerlerinden veya asıl işyerine gelmeden işveren tarafından araziye gönderilen işçilerimize, servis olmayan yerlerde belediye rayici üzerinden yol ücreti verilecek, belediye otobüslerinin olmadığı yerlerde ise, en yakın belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenecek.)

Doğum İzni:

İşçinin eşinin doğum yapması halinde, kendisine verilen izin süresi 4 günden 5 güne çıkarıldı.

Ara Dinlenmesi:

Daha önce bazı işletmelerde mesaiden düşme şeklinde uygulanan 10 dakikalık ara dinlenmeleri, mesaiden düşülmeyecek şekilde, ücretli mola olarak düzenlendi.

Yevmiye Tespiti:

Sözleşmemizin önemli getirilerinden biri de, 25 yıllık yevmiye tespiti sorununun çözümü oldu. Yevmiye tespiti sonucu ücreti yükselen üyelerimiz, farklarını 3 ay içinde alacak. Yevmiyesi daha yüksek tespit edilen üyelerimizden geriye dönük herhangi bir para iadesi istenmeyecek. Bu üyelerimizin 31 Aralık 2014 tarihindeki yevmiyeleri, sözleşme süreci içinde emsalleriyle eşitlenecek.

Belediyelerden Gelen Üyelerimiz:

Belediyelerden gelen üyelerimizin intibak işlemleri de 3 ay içerisinde kıdemlerine göre eşitlenip, 15 Temmuz 2014 tarihinden itibaren oluşan farklarını alacaklar.

,

Haberle İlgili Fotoğraflar


MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni