ANASAYFA / Genel / SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 05.10.2018 00:00

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

TİGEM’lerde yetki çoğunluğunu alamayan Tarım- İş, sosyal medyadaki taraftarlarını kullanarak, Öz Orman-İş’i tercih eden TİGEM emekçilerinin ‘özel nitelikli kişisel verisi’ olan sendika üyelik bilgilerini sosyal medyada paylaşmak suretiyle suç işlemiştir. Bununla ilgili, Öz Orman-İş Hukuk Müşavirliği gerekli yasal girişimi başlatmıştır.
05.10.2018 00:00

TİGEM Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin sendikal örgütlenme çalışmalarında sona gelindi. Bu kuruluşta Öz Orman-İş Sendikası, gerekli olan yarıdan fazla üye çoğunluğunu sağlayarak, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini elde etti.

Bu yarışta mağlup olan Tarım-İş Sendikası ise, yenilgiyi hazmedemeyip, Öz Orman-İş'i tercih eden tarım emekçilerinin kişisel verilerini, sosyal medyadaki taraftarları aracılığıyla internet üzerinden paylaşmak suretiyle ağır bir suç işledi.

Tarım-İş'in taraftarı olan kişilerce yönetilen, Facebook'taki, sosyal paylaşım grubu üzerinden, 5 Ekim 2018 günü saat 11.00'den itibaren, Öz Orman-İş'e üye olan bazı TİGEM emekçilerinin, 'özel nitelikli kişisel verisi' olan Tarım-İş'ten istifa tarih ve saatlerine ilişkin sendika üyelik bilgileri paylaşılmak suretiyle suç işlenmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları' başlıklı 6/1. Maddesi şöyledir:

"Kişilerin ırkî, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya SENDİKA ÜYELİĞİ, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir."

Aynı kanunun 'Kabahatler' başlıklı 18/1b Maddesi şöyledir:

"12'nci Maddesinde öngörülen VERİ GÜVENLİĞİne ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idarî para cezası verilir."

Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' başlıklı 135. Maddesinin 2. Fıkrası şöyledir:

"Kişisel verinin, kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya SENDİKAL BAĞLANTILARINA ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır." (TCK 135/1'e göre bu ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır).

Aynı kanunun, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' başlıklı 136/1. Maddesi de şöyledir:

"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."

Anılan Facebook grubu üzerinden TİGEM emekçilerinin sendikal üyeliklerine ilişkin bu bilgileri paylaşan sosyal medya kullanıcıları suç işlediği gibi, bu bilgilere kaynaklık eden, kendi sorumluluğuna kamu otoritesince emanet edilmiş olan bilgileri suiistimal ederek, bu verilerin güvenliğini sağlamayan ve bu verilerle sosyal medya üzerinden suç işlenmesine yataklık eden sendikanın Genel Merkez ve Şube yöneticileri de aynı şekilde suçludur.

Öz Orman-İş Sendikası, üyelerine karşı işlenen bu ağır suçun karşılıksız kalmaması için harekete geçmiş Hukuk Müşavirliğine, gerekli suç duyurusunun yapılması için talimat vermiştir.

Öz Orman-İş Sendikası

Hukuk Müşavirliği

,

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni