ANASAYFA / Genel / TARIM ve ORMAN ŞURASI TAMAMLANDI
TARIM ve ORMAN ŞURASI TAMAMLANDI
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 22.11.2019 11:11

TARIM ve ORMAN ŞURASI TAMAMLANDI

3. Tarım ve Orman Şurası’nda alınan ve ülkemiz tarım-ormancılığının yol haritasını çizen kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
22.11.2019 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2019 tarihinde ATO  Congresium Merkezi'nde başlayan ve 21 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son bulan 3. Tarım-Orman Şurası, 60 maddelik sonuç bildirisiyle, ülkemiz tarım ve ormancılığının gelecek hedeflerini belirledi.

Komisyon çalışmaları 2019 Temmuz ayından itibaren başlayan 3. Tarım ve Ormancılık Şurası’nın karar ve önerileri, 18-21 Kasım 2019 tarihlerindeki şura genel toplantılarında son şeklini aldı. Şura kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şura kararlarını açıklarken; 15 yıl aradan sonra toplanan şurada sektörün tüm paydaşlarının önerilerini özgürce dile getirdiğini anlatarak, şura çalışmalarına 7 bini aşkın insanın katıldığını söyledi. Erdoğan, “Tarihin en geniş katılımlı şurasını gerçekleştirmiş olduk. Bu şura, Türkiye'nin gıda, tarım ve ormancılık alanındaki geleceği açısından önemlidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3. Tarım ve Orman Şurası’nın önemli bazı kararları şunlar oldu:

 • Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılması
 • Uluslararası standartlara uygun Ulusal orman envanterinin tamamlanması
 • Ülkemizin uluslararası arenada orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirilmesi
 • Orman köylülerinin gelir seviyelerinin artırılması için odun dışı orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi
 • Kadastrosu kesinleşen ormanların tapuya tescilinin tamamlanarak, orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tayin ve tespiti (2/B) çalışmalarında yaşanan mülkiyet sorunlarının giderilmesi
 • Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsayacak, aktif çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sisteminin oluşturulması
 • Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımlarının yapılarak faaliyetlerin planlanması
 • Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin hızlandırılarak on yıl içerisinde tamamlanması, toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması
 • Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun çözülmesi
 • Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi
 • Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi
 • Buzağı ölümleri ve döl verimi istatistiklerinde uluslararası ortalamalara ulaşılması
 • Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması
 • Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta halk elinde ıslah ve benzeri projelerle yerli ırklarımızın muhafaza ve ıslahına yönelik çalışmaların artırılması
 • Mera hizmetlerinin yürütülebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi, mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi
 • Su ürünlerinde balık işleme sektörünün geliştirilmesi, pazarlama ve marka tescilinin desteklenmesi, ihracatın ve yerli tüketimin artırılması
 • Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek Akıllı Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, Akıllı Tarım konusunda yetişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman sayısının özel programlar uygulanarak artırılması
 • Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmesi
 • Ülkemizin yerel hazinesi olan ata (yerel) tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması
 • Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla tohumdan sofraya tüm zincirde etkin bir izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin arttırılması
 • Tarım ve ormancılıkta iklim değişikliği ile önemi daha çok artan meteorolojik bilginin üretimin her aşamasında etkin kullanılması, iklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin arttırılması ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem planlarının geliştirilmesi
 • Tarım ve ormancılıkta yerli genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin tespit, korunma, ıslah ve yaygınlaştırılması çalışmalarının artırılması
 • Tarım ve orman ürünlerinde kalite ve standardizasyon çalışmalarının tamamlanması, sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması
 • Ülkemizde yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık ürünlerinde ihracat gelirlerini arzu edilen seviyelere çıkarmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve özendirme çalışmalarının desteklenmesi, dünya üretiminde lider konumda bulunduğumuz ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması ve pazar paylarının artırılması
 • Tarım ve ormancılıkta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Arı ürünleri üretiminde verimliliğin artırılması ve katma değerli arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, bal harici ürünlerin eğitimlerinin yaygınlaştırılması, tüketiminin artırılması
 • Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin tespit, korunma, geliştirme ve izlenme çalışmalarının sürdürülmesi
 • Tarımsal üretimde ve ormancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması
 • Başta çiftçilik olmak üzere Tarım ve Ormancılık sektöründe yürütülen faaliyetler için meslek standartlarının oluşturulması, çiftçilik meslekî eğitim kurumlarının açılması ve eğitim alan gençlerin teşvik edilmesi, tarım ve ormancılıkta mesleki eğitimin geliştirilmesi
 • Gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik ulusal politikaların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması
 • Orman içi ve kenarındaki mesken ve işyeri ruhsatlandırılmalarında yangın güvenliği açısından gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen tarım ve ormancılık faaliyetlerinde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalışma cezası alan hükümlülerin kullanılması
 • Çölleşme ve erozyonla mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi; uluslararası kuruluşlarla etkin işbirliği yapılması
 • Tarım, orman ve suyun yönetiminin aynı çatı altında toplanmasından doğan sinerjinin bölgesel dinamiklerle en etkin şekilde ekonomiye yansıtılması için bölge veya havza bazlı yönetim modeline geçilmesi
 • Bir sonraki Tarım Orman Şurasının 2024 yılında toplanması

Haberle İlgili Fotoğraflar


MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni