ANASAYFA / Genel / GEREKLİ BİR CEVAP
GEREKLİ BİR CEVAP
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 27.07.2015 00:00

GEREKLİ BİR CEVAP

27.07.2015 00:00

Genel Başkanımız Aslan'ın ilgili şahsa gönderdiği 21 Temmuz 2015 tarihli yazı şöyledir:

Sayın,

M. Ender ÖNDEŞ

Özgür Gündem Gazetesi

Yazarı

21 Temmuz 2015 tarihli ve 'Elimizdekinin kıymetini bilsek' başlıklı yazınızda, eleştirdiğiniz diğer bazı sendikalarla birlikte Öz Orman-İş Sendikamızdan da bahsedilerek, 'Öz Orman-İş'i bilen var mı peki? 25 bin üyesi var adamların.' ifadesi kullanılmıştır.

Öncelikle, yazınızda yer alan ifadeleri, sendikal hareket ve işçi kitlesi için bir 'uyarı' olarak kabul ettiğimizi belirtmek isterim. Bununla birlikte, Öz Orman-İş ve üyelerinin kendilerini ve neler yaptıklarını ifade etmek bakımından, bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

Öz Orman-İş 2008'de kurulmuş, ülkemizin en genç sendikalarından birisi ve işkolumuzun en büyük ve güçlü sendikasıdır. Ülkemiz Orman Teşkilatında çalışan 25 bini aşkın emekçimizin yanısıra, TİGEM işletmelerinde çalışan 2.500 dolayındaki işçimiz de Öz Orman-İş üyesidir.

Genç yaşımıza rağmen, sendikacılıkta birçok 'ilk'e imza atmış bulunuyoruz. Bunlardan bazılarını ifade etmek gerekirse

 • Tarım-orman emekçilerimizin sorunlarını içeren kapsamlı bir raporu hazırlayarak, 5 Şubat 2015'te, TBMM Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na sunduk ayrıca raporu tüm milletvekilleri ile sivil toplum örgütleri ve medyaya ilettik.
 • Stratejik Düşünce Enstitüsü ile birlikte, 'Dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıslar: Çalışanların 1 Mayıs'a Bakışları' konulu akademik araştırmayı gerçekleştirerek, 30 Nisan 2015'te bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurduktan sonra, kitap halinde bastırdık ve dağıttık.
 • Sendikamızın yayın organı olan YEŞEREN'i, 2010 yılı başından bu yana, aralıksız olarak yayınlamakta ve tüm medya organlarına ileterek, düşünce ve faaliyetlerimizi duyurmaya çalışmaktayız. Ayrıca sendikamız ve tarım-orman emekçilerimizin hak mücadelesine dair gelişmeleri, kurumsal web sitemizde de sürekli yayınlamaktayız.
 • Fikir ve eylemlerimize dair tecrübe ve birikimlerimizi, 'Düşünce ve Eylem' başlığı altında kitaplaştırdık ve Mayıs 2015'te dağıttık.
 • İşkolumuzun ve emekçilerimizin sorunlarını dile getiren 25 dakikalık bir belgesel film hazırlayarak, 14-15 Mayıs 2015'te yaptığımız 3. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle, TV'lerden canlı olarak yayınlanmasını sağladık.
 • Öz Orman-İş, BM Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması (UNCCD) kapsamındaki Taraflar Konferansı'na (COP) Türkiye'den tek akredite sendikadır. Çevre ve doğaya karşı duyarlılığımızın bir yansıması olarak, UNCCD 'Ortaklar Konferansı' çalışmalarına 2013'ten beri katılıyoruz. Bu kapsamda Namibya (COP-11) ve Meksika'daki (3. Bilimsel Konferans) toplantılara katılıp söz alarak orman, toprak ve çevre bozulumuna karşı yürütülen mücadelede 'emeğin yeri ve önemini' güçlü bir şekilde dile getirdik. Bu yıl Ekim ayında Türkiye'de yapılacak olan COP-12 toplantısı için de etkin görev üstlendik. Toplantıya, çeşitli ülkelerden, işkolumuzda faaliyet gösteren 40 kadar sendikayı davet ettik. Bu sendikalar, COP-12 toplantılarına, bizim üzerimizden 'gözlemci' olarak katılacak.
 • Emeğin uluslararası dayanışmasına atfettiğimiz önem çerçevesinde, çok sayıda ülkeden işkolumuzda faaliyet gösteren sendikalarla temaslarımız devam etmekte olup, bazılarıyla 'ikili işbirliği ve eğitim anlaşmaları' imzaladık.
 • Arap dünyasının özgürleşme mücadelesi olan Arap Baharı'nın birinci yıldönümünde, Ankara'da 'Arap Baharı ve Türkiye' konulu uluslararası bir sempozyum düzenledik. Amerika, Avrupa, Afrika ve bölgemizdeki yaklaşık 30 ülkeden 80 kadar bilim adamı, sendikacı ve gazetecinin yanısıra, ülkemizden çok sayıda akademisyen, sendikacı ve siyasetçinin katıldığı ve medyada geniş yer alan sempozyumla, sendika olarak bir 'ilk'e imza attık.
 • Son 4 yıldır, istisnasız tüm üyelerimizi 'Ferdi Kaza Sigortası' ile sigortalıyoruz. Türkiye'de bir 'ilk' olan bu uygulamada, prim bedellerinin tamamını sendikamız karşılıyor. Bu sigorta kapsamına girecek nedenlerle yaşamını yitiren 33 üyemizin varislerine 20'şer bin lira sigorta tazminatı ödendi.
 • Yine sendikacılıkta bir 'ilk' olarak, sendikal eğitimleri 'kitlesel' bir niteliğe kavuşturduk. Bu kapsamda, her yıl 5 bine yakın üyemize sendikacılık, toplu iş sözleşmesi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve iş sağlığı-güvenliği konularında profesyonel düzeyde eğitim vermekteyiz.
 • Yıldızlı bir otelimiz olmamakla birlikte, Ankara'nın Hacıbayram semtindeki bir eski Ankara evini restore ederek mütevazı bir misafirhane haline getirdik. Böylece hem tarihî bir değere sahip çıktık, hem de üyelerimize ucuz konaklama imkânı sunduk.
 • Ayrıca, imzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle, tarım ve orman emekçilerimize çok önemli ekonomik ve sosyal haklar sağladık. Geçmişte kamuda en düşük ücreti alan tarım-orman emekçilerimiz, bugün kamuda en iyi ücreti alan emekçiler arasına girmiştir.

Öz Orman-İş, işkolumuzda ve sendikal camiada iyi bilinen ve tanınan bir sendikadır. Bununla birlikte, 12 Eylül'den bu yana medyanın emeğe ve sendikalara karşı soğuk ve mesafeli tavrı sebebiyle, kamuoyunda kendimizi yeterince ifade edemediğimiz söylenebilir. Emeğin sorun ve beklentilerini dile getirme amaçlı basın açıklamalarımızın da, adı konmamış bir sansüre maruz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Sayın Öndeş,

Emeğe ve emeğin temsilcilerine önem atfettiğiniz düşüncesi ve yazınız vesilesiyle, Öz Orman-İş'le ilgili bazı gerçekleri sizinle paylaşmak istedim. Bu konuda göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

 

Settar ASLAN

Hak-İş Konfederasyonu

Genel Başkan Yardımcısı ve

Öz Orman-İş Sendikası

Genel Başkanı

,

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni