ANASAYFA / Genel / TİGEM İŞÇİSİNE YILLARCA İHANET EDENLER YİNE SAHNEDE
TİGEM İŞÇİSİNE YILLARCA İHANET EDENLER YİNE SAHNEDE
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 11.03.2016 00:00

TİGEM İŞÇİSİNE YILLARCA İHANET EDENLER YİNE SAHNEDE

TİGEM işçilerinin, yıllardır, aynı bakanlıktaki diğer işçilerden daha fazla çalışmasına, daha düşük ücret almasına, skala sisteminden mahrum kalmasına, asıl iş tespiti yaptırmayıp alınacak kadrodan mahrum kalmalarına ve ağır hizmet primlerindeki adaletsizliğe göz yuman Tarım-İş, şimdi bu ihanetlerini, ‘süper vaatler’ gibi ambalajlayıp, TİGEM işçisine satmaya çalışıyor.
11.03.2016 00:00
  1. Tarım-İş, Tarım İl Müdürlüklerinde haftalık çalışma saati 40 iken, TİGEM işçilerinin 45 saat olan çalışma süresini senelerdir düzeltmedi
  2. TİGEM işçilerine, aynı bakanlıktaki diğer işçilerden daha düşük ücret aldı
  3. Tarım İl Müdürlüklerine getirilen skalayı, TİGEM'den esirgedi
  4. Asıl iş tespitini yaptırmadığı için, bugün taşeron TİGEM işçisi kadro alamıyor
  5. Köy Hizmetlerinden gelen işçiler ile TİGEM işçileri arasında oluşan ağır hizmet primlerindeki adaletsizliğe senelerdir göz yumdu

Bu konularda senelerdir ihanet ederek, emeklerinin karşılığının heba edilmesine sebep olduğu TİGEM işçilerinin karşısına, şimdi yeniden ve kof vaatlerle çıkıyor.

Yıllarca diğer işçilere göre haftada 5 saat fazla çalışıp, çok düşük ücretler alan TİGEM işçileri, yetmemiş gibi bir de pozisyonsuz bırakılmışlardır. Pozisyonu olan işçiler dahi, zaman zaman keyfi görev değişiklikleriyle onurları zedelenmiştir.

Dünyanın en büyük çiftliklerinden biri olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, Tarım-İş'in yetkili olduğu hiçbir dönemde, işyeri tespiti ve asıl iş tespiti yaptırılmamış, bu nedenle de işçiler yıllarca pozisyonsuz kalmışlardır. Son günlerde mevcut hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili olarak, kanunlarda değişiklik yapılması ve asıl işte çalışanlara kadro verilmesi gündemdedir. Tarım-İş'in bu ihmali yüzünden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan binlerce taşeron işçisi, asıl işte çalışıyor görünmemektedir ve bu nedenle de kadro alamamaktadır.

50 yıl boyunca adeta ölüm uykusundaymış gibi uyuyan Tarım-İş, şimdi TİGEM  işçilerine 'Uyandım!' diyor. O sendika, POZİSYON, SKALA, CUMARTESİ TATİLİ, HARCIRAH, VARDİYA PRİMİ, ÜNİVESİTE MEZUNU ve NİTELİKLİ İŞ YAPAN İŞÇİLERE AYRICA PRİM VERİLMESİ gibi, Öz Orman-İş Sendikası'nın 3 yıl boyunca sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği talepleri kopyalayarak, hiçbir altyapı çalışması olmadan, boş vaatlere dönüştürmektedir. Tarım-İş'in eğer bu hakları almaya gücü var idiyse, Öz Orman-İş'le aynı dönemde yaptığı son toplu iş sözleşmesinde neden alamadı?

Öz Orman-İş Sendikası TİGEM işçileri için '2 TL Kıdem Terfi Zammı' alırken, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan Tarım-İş, şayet hak almaya gücü var idiyse, bu zamana kadar 2 TL Kıdem Terfi Zammı neden alamadı? Hadi, 2 TL'yi alamıyor, bari 50 kuruş alabilseydi.

Yine Köy Hizmetleri'nden gelen işçiler için sözleşme içerisinde yer alan % 20 ağır hizmet primi, Tarım ve TİGEM işçileri % 8'e neden mahkûm edildi? Tarım-İş, aynı hakkı neden diğer işçiler için de almaya çalışmadı? Halbuki Öz Orman-İş Sendikası, bu oranı % 8'den % 13 kadar çıkarmış ve % 20'yi hedefine koymuştur. Hak almak, kof kabadayılık değil, BİLGİYE VE AKLA DAYALI GÜÇ gerektirir.

Öz Orman-İş ASIL İŞ, İŞYERİ TESPİTİ, POZİSYON, SKALA, CUMARTESİ TATİLİ, HARCIRAH, VARDİYA PRİMİ, ÜNİVESİTE MEZUNU VE NİTELİKLİ İŞ YAPAN İŞÇİLERE AYRICA PRİM VERİLMESİ gibi hakları alacaktır. Bunun teminatı da, 2 dönemdir yaptığı sözleşmelerle TİGEM işçilerine aldığı haklardır. Öz Orman-İş, alamayacağı hakları vaat etmez vaat ettiklerini de alır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde çalışan bir kısım üyelerimizin sendikamızdan istifa ettikleri, bütün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından bilinmektedir. Söz konusu bu istifalar, bir hak arayışından kaynaklanmayıp, tamamen bölgenin siyasî ve kültürel şartlarına bağlı sebeplerle ilişkilidir. Hatta istifa eden işçilerimiz, sendikamızın yapmış olduğu sözleşmelerle getirmiş olduğu hakları beğendikleri halde, sözkonusu siyasî ve kültürel etkilerden dolayı, istemeye istemeye istifa etmek zorunda bırakılmışlardır. Sendikamız bu konuda yoğun bir mücadele vermektedir. Allah'ın izniyle TİGEM İŞÇİSİ, kendilerini eski kötü günlere götürmek isteyenlerin eline bırakılmayacaktır.

Söz konusu istifalardan sonra Tarım-İş'e üye olanlar, gittikleri yerde Tarım-İş'in yalanlarıyla bir kez daha karşılaşınca, yeniden Öz Orman-İş'e dönmeye başlamışlardır. Bu dönüşlerden ötürü, öncelikle kendilerine "Aramıza tekrar hoşgeldiniz" diyoruz.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü dışındaki, TİGEM'e bağlı diğer Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde istifalar olduğuna dair iddialar ise tamamen asılsız ve itibar edilemeyecek değerdedir. İddia edilenin aksine, kayda değer hiçbir istifa bulunmamaktadır.

Tarım- İş Sendikası, Öz Orman-İş'in imzaladığı 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi döneminde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde çalışan birçok insanı mağdur ettiği yetmemiş gibi, sürekli yeni mağdurlar yaratma peşindedir. Şöyle ki Toplu İş Sözleşmesinin 34. Maddesi "Sendika üyesi işçilere 1 Ocak tarihi itibariyle işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla, 2,00 (iki lira) TL kıdem terfii zammı verilir. Kıdem terfii işçileri 1 Ocak tarihindeki zamlı yevmiyelerine ilave edilir." hükmünü içermektedir.

Dolayısıyla, Öz Orman-İş'ten istifa eden işçilerimiz, 1 Ocak 2017'de alınacak '2 TL Kıdem Terfii Zammı'ndan yararlanamayacaklardır. Sendikamızdan istifa etmiş olup da, geri dönüş yapanlar ise, bu konuda mağdur edilmeyecektir.

İstifa eden üyelerimizden bu gerçeği görenlerin Öz Orman-İş'e geri dönüşleri başlamıştır.

TİGEM çalışanı işçilerimizin bilgilerine saygıyla arz olunur.

Öz Orman-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

,

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni